Akaun Microsoft 365 (UMCCed) - Pelajar

Akaun Microsoft 365 (UMCCed) - Pelajar

by Admin UMSeLF -
Number of replies: 0

Perhatian

Pelajar boleh mengakses akaun Microsoft365 (UMCCed) melalui pautan seperti berikut:

https://www.office.com


Sign in to your account:

  • Username: UMCCed Mail anda                                                                       contoh: ufz190001@umcced.edu.my
  • Password:  myUMCCED@No. K/P anda (kata laluan sementara sahaja)  contoh: myUMCCED@851212121212                 
  • (Pelajar diminta set semula kata laluan secara peribadi selepas login kali pertama dan dikemaskini dalam tempoh 2 minggu sebaik akaun Microsoft 365 diperolehi)
    **Kegagalan berbuat demikian menyebabkan akaun Microsoft 365 anda tidak dapat diakses.
Peringatan:
Pastikan anda ingat dan simpan kata laluan yang dicipta secara peribadi bagi mengelakkan daripada terlupa kata laluan anda.

Kriteria cipta kata laluan M365:

 - Perlu ada huruf besar
 - Perlu ada huruf kecil
 - Perlu ada nombor
 - Perlu ada simbol
 - Pastikan melebihi 6 aksara (faktor keselamatan)

Contoh: myUM@No. K/P  atau  myUM@No. HP atau yang bersesuaian mengikut kriteria yang diberikan.

Maklumat tambahan:

Akaun Microsoft 365 yang diberikan kepada pelajar hanya boleh di sign-in secara dalam talian sahaja iaitu web Browser/aplikasi Teams. Bagi sign-in secara offline iaitu pada perisian Microsoft Office yang diinstall adalah terbatas.

SYARAT PELAJAR:

1) Hanya pelajar yang berstatus aktif sahaja boleh menggunakan perkhidmatan ini
2) Mempunyai akaun UMCCed Mail yang masih aktif

Sebarang pertanyaan lain atau bantuan, sila hubungi Penyelaras Program masing-masing.

Sebarang urusan Microsoft 365, sila e-mel kepada syafik@um.edu.my (urusan hanya dilakukan pada hari bekerja sahaja)