Site news

VIDEO TUTORIAL PANDUAN LOG MASUK KE MICROSOFT TEAMS

by Admin UMSeLF -


Berikut adalah video tutorial panduan log masuk ke kelas dalam talian menggunakan Microsoft Teams:


Video tutorial: Klik di sini

Makluman Login UMSeLF/Student Portal/Modul Pendaftaran Kursus/SES

by Admin UMSeLF -

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

Kepada pengguna yang dihormati,

Untuk makluman, proses pengemaskinian semula kata laluan pengguna di UMSeLF telah selesai.

Oleh yang demikian, bagi mengakses akaun UMSeLF, Student Portal, Modul Pendaftaran Kursus dan SES hendaklah menggunakan maklumat seperti yang berikut:

Username: <nombor pendaftaran pelajar>  (huruf kecil)

Password: <no. kad pengenalan>  (tanpa - ) (bagi warganegara) 
                  <no. passport> (bukan warganegara)

Sebarang masalah login ke akaun sistem yang berkaitan diminta berhubung kepada koordinator program masing-masing dengan segera untuk tindakan selanjutnya.


Harap maklum.


Akaun Microsoft 365 (UMCCed) - Pelajar

by Admin UMSeLF -

Perhatian

Pelajar boleh mengakses akaun Microsoft365 (UMCCed) melalui pautan seperti berikut:

https://www.office.com


Sign in to your account:

  • Username: UMCCed Mail anda                                                                       contoh: ufz190001@umcced.edu.my
  • Password:  myUMCCED@No. K/P anda (kata laluan sementara sahaja)  contoh: myUMCCED@851212121212                 
  • (Pelajar diminta set semula kata laluan secara peribadi selepas login kali pertama dan dikemaskini dalam tempoh 2 minggu sebaik akaun Microsoft 365 diperolehi)
    **Kegagalan berbuat demikian menyebabkan akaun Microsoft 365 anda tidak dapat diakses.
Peringatan:
Pastikan anda ingat dan simpan kata laluan yang dicipta secara peribadi bagi mengelakkan daripada terlupa kata laluan anda.

Kriteria cipta kata laluan M365:

 - Perlu ada huruf besar
 - Perlu ada huruf kecil
 - Perlu ada nombor
 - Perlu ada simbol
 - Pastikan melebihi 6 aksara (faktor keselamatan)

Contoh: myUM@No. K/P  atau  myUM@No. HP atau yang bersesuaian mengikut kriteria yang diberikan.

Maklumat tambahan:

Akaun Microsoft 365 yang diberikan kepada pelajar hanya boleh di sign-in secara dalam talian sahaja iaitu web Browser/aplikasi Teams. Bagi sign-in secara offline iaitu pada perisian Microsoft Office yang diinstall adalah terbatas.

SYARAT PELAJAR:

1) Hanya pelajar yang berstatus aktif sahaja boleh menggunakan perkhidmatan ini
2) Mempunyai akaun UMCCed Mail yang masih aktif

Sebarang pertanyaan lain atau bantuan, sila hubungi Penyelaras Program masing-masing.

Sebarang urusan Microsoft 365, sila e-mel kepada syafik@um.edu.my (urusan hanya dilakukan pada hari bekerja sahaja)

Panduan RESET atau TUKAR kata laluan di UMSeLF

by Admin UMSeLF -

Perhatian dan Makluman,

Anda boleh melakukan salah satu tindakan RESET (Jika gagal login) atau TUKAR kata laluan (Jika perlu) di UMSeLF melalui panduan yang diberikan seperti berikut.

RESET - Tindakan ini dilakukan sekiranya anda TIDAK BERJAYA login ke sistem UMSeLF/Portal Pelajar/Pendaftaran Kursus/SES. Tindakan perlu dibuat pada sistem berpusat iaitu UMSeLF.

TUKAR - Tindakan ini dilakukan (jika perlu) bagi mengelakkan daripada akaun sistem UMSeLF anda disalahgunakan oleh pihak lain. Pastikan anda mengingati kata laluan baharu anda dan tidak didedahkan kepada pihak lain.


PERINGATAN:

Jika anda RESET atau TUKAR kata laluan, kata laluan akan berubah secara AUTOMATIK pada sistem Portal Pelajar, Pendaftaran Kursus dan SES. Anda hanya perlu menggunakan satu (1) kata laluan sahaja bagi mengakses sistem-sistem tersebut jika salah satu tindakan telah dibuat. 

Bagi tindakan RESET kata laluan, maklumat reset kata laluan akan dihantar ke UMCCed Mail anda. Sila pastikan UMCCed Mail anda BERJAYA log masuk. Sila berhubung dengan penyelaras program jika memerlukan khidmat bantuan.

PERATURAN DAN ARAHAN AM PEPERIKSAAN DALAM TALIAN

by Admin UMSeLF -

perhatian

Semua Pelajar dikehendaki membaca Peraturan dan Arahan Am Peperiksaan Dalam Talian dan melengkapkan perakuan dalam tempoh sesi peperiksaan berlangsung.

Diploma                  : Klik di sini  

Diploma Eksekutif : Klik di siniTerima kasih.

Older topics...

UMSeLF2