Site news

NOTIS MAKLUMAN SEKATAN UMSELF PELAJAR DIPLOMA

 
Picture of Admin UMSeLF
NOTIS MAKLUMAN SEKATAN UMSELF PELAJAR DIPLOMA
by Admin UMSeLF - Thursday, 14 October 2021, 2:53 PM
 


Perhatian kepada pelajar Diploma Semester II Sesi 2021/2022,

Saudara/i,

Sekatan ke atas UMSeLF telah dilakukan kepada mana-mana pelajar yang gagal melakukan pendaftaran kursus dalam tempoh yang ditetapkan. Permohonan pendaftaran kursus lewat perlu dilakukan bagi membolehkan UMSeLF diakses semula. 

Berikut adalah dokumen-dokumen Permohonan Pendaftaran Kursus Lewat yang perlu diserahkan:

1.      Surat rasmi permohonan yang dialamatkan kepada Pengarah Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya.

2.      Borang Pendaftaran Kursus yang telah dilengkapkan, ianya boleh dimuat turun di Portal Pelajar di ruangan Akademik ----> Borang-borang Permohonan

3.      Slip bayaran yuran tertunggak semester lalu, jika ada.

4.      Slip bayaran denda sebanyak RM50. Bayaran boleh dibuat melalui perbankan internet berikut:

Nama Akaun           : UMCCED

Nama Bank             : CIMB Bank Berhad

No. Akaun               : 8600227441

Semua dokumen perlu diemelkan ke alamat emel snoraishah@um.edu.my (UDA/UDB/UDC) atau wnhuda@um.edu.my (UDE) selewat-lewatnya pada 18 Oktober 2021 (Isnin).

Pelajar adalah dianggap menarik diri semester sekiranya tiada apa-apa pemakluman yang diterima dalam tempoh tersebut.

Sekian, harap maklum.

(Daripada JPA)